Bob Chauffeur

De chauffeur is de persoon die door de groep als verantwoordelijke van de van bierfiets aangeduidt wordt. Het spreekt voor zich dat deze chauffeur tijdens de hele rit nuchter moet blijven.
Aangezien de chauffeur verantwoordelijk is over alle personen die meerijden, is de minimum leeftijd 25 jaar en moet de chauffeur minstens 5 jaar over een geldig rijbewijs beschikken. De chauffeur moet aanwezig zijn als we de bierfiets komen leveren, hij/zij tekent dan onze overeenkomst en krijgt uitleg over de besturing van de bierfiets.
Wij leveren of verhuren geen BOB chauffeur.